Všeobecné podmienky

Objednávky, Storno podmienky a Reklamácie

 • Torty a zákusky sa objednávajú osobne. Telefonická, mailová objednávka je záväzná až po uhradení zálohy a prevzatí objednávkového lístka priamo na prevádzke. PLATBA MOŽNÁ LEN V HOTOVOSTI.
 • Objednávka na zákusky a torty bez zdobenia sa realizuje cca 4 dni pred dátumom prevzatia.
 • Torty na želanie, t.j. atypické torty, minimálne týždeň vopred. Atypickú tortu podľa Vašej predstavy moôžeme niekedy zrealizovať len po dohovore s našimi cukrármi, nakoľko nie každá Vaša predstava o výrobe torty je reálna na vytvorenie. Objednávky berieme len do naplnenia kapacity, ktorú sme schopní vyrobiť.
 • Výška zálohy je 50% z predpokladanej konečnej ceny torty.
 • Objednávku je možné zrušiť resp. zmeniť:
  1. Klasické torty, t.j. torty bez zdobenia, maximálne 2 dni pred dohodnutým termínom prevzatia.
  2. Torty objednané podľa konkrétnej predstavy zákazníka, z ponukového listu cukrárne Laurent, resp. na základe prineseného obrázka: storno je možné maximálne 4 dni pred prevzatím objednávky.
  3. Svadobné torty a svadobné výslužky: maximálne 10 dní pred odberom.
  Storno poplatok po vyššie uvedených termínoch za zrušenie objednávky je účtovaný vo výške 50% z ceny torty, t.j. záloha prepadá v prospech cukrárne.
  Storno poplatok sa týka aj zmeny veľkosti objednanej torty resp. zníženia počtu výslužiek – v prípade svadieb.
 • Rozvoz nezabezpečujeme, torty si musíte prevziať osobne na pobočke, v ktorej ste si objednávku dohodli.
 • Reklamácia je možná priamo pri preberaní objednávky, resp. s prineseným výrobkom najneskôr na nasledujúci deň, pri dodržaní uskladnenia do 8°C. Podmienkou je priniesť celú tortu, nie iba jej časť.
 • Cukráreň zodpovedá za výrobok do doby prevzatia objednávateľom, resp. osoby Vami poverenou na prevzatie.
  Po prevzatí nezodpovedáme za poškodenie toriet napr. zlou manipuláciou pri prevoze, skladovaním v nevhodnom prostredí.

Záruka

 • šľahačkové, krémové, tvarohové, ovocné, orechové zákusky 24 hodín
 • čokoládové, nugátové, punčové 48 hodín
 • mrkvové, mandľové, muffin 72 hodín, brownies

Ostatné

 • výrobky môžu obsahovať potravinárske farbivá E102, E104, E110, E122, E124, E133
 • Doplnky, t.j. nerezové podnosy, stojany na torty a zrkadlá pod tortu sú zálohované, povinnosť odberateľa vrátiť do 3 pracovných dní. Po uvedenom termíne budeme účtovať čiastku 2,00 Eur/1 deň. Pri poškodení podnosu záloha prepadá v prospech cukrárne. Svadobné doplnky na torty a jednorázové podnosy pod torty sú účtované podľa aktuálneho cenníka.
 • Zákazník resp. svadobná agentúra poverená objednávkou svojim podpisom objednávkového formulára potvrdzuje, že si preštudovali všeobecné podmienky a súhlasia s nimi.
 • Cukráreň Laurent si vyhradzuje právo na zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak sa jedná o druh zákusku, ktorý obsahuje sezónne ovocie.
 • Torty pripravené podľa vášho želania môžu obsahovať nejedlé dekorácie, napr. špáradlá, špajdle a floristické drôty.
 • V ponuke máme aj zákusky, ktoré neobsahujú múku, ale nie sme cukráreň prispôsobená na pečenie pre bezlepkovú diétu ani pre diabetikov.
 • Pri zabalení zákuskov a torty do krabice pripočítavame cenu za krabicu.
 • Telefonické objednávky. resp. informácie ohľadom objednávky berieme v čase otváracích hodín, t.j. od 8.00 hod. do 18.00 hod.