Všeobecné obchodné podmienky

 • Torty a zákusky sa objednávajú Telefonická, mailová objednávka je záväzná až po uhradení zálohy a prevzatí objednávkového lístka priamo na prevádzke.
 • Objednávka na zákusky a torty bez zdobenia sa realizuje cca 4 dni pred dátumom
 • Torty na želanie, j. atypické torty, minimálne týždeň vopred. Atypickú tortu podľa vašej predstavy môžeme niekedy zrealizovať len po dohovore s našimi cukrármi, nakoľko nie každá vaša predstava o výrobe torty je reálna na vytvorenie. Objednávky berieme len do naplnenia kapacity, ktorú sme schopní vyrobiť.
 • Výška zálohy je 50 % z predpokladanej konečnej ceny
 • Objednávku je možné zrušiť zmeniť: klasické torty, t.j. torty bez zdobenia, maximálne 48 hodín pred dohodnutým termínom prevzatia.
 • Torty objednané podľa konkrétnej predstavy zákazníka, z ponukového listu cukrárne Laurent, na základe prineseného obrázka: storno je možné maximálne 4 dni(t.j. 96 hodín)pred prevzatím objednávky. Svadobné torty a svadobné výslužky: maximálne 10 dní pred odberom.
 • Storno poplatok po vyššie uvedených termínoch za zrušenie objednávky je účtovaný vo výške 50 % z ceny torty, j. záloha prepadá v prospech cukrárne. Storno poplatok sa týka aj zmeny veľkosti objednanej torty resp. zníženia počtu výslužiek – v prípade svadieb.
 • Rozvoz nezabezpečujeme, torty si musíte prevziať osobne na po- bočke, v ktorej ste si objednávku
 • Reklamácia je možná, ak Vaša torta nebola zhotovená v zmysle objednávky. Pri prevzatí ste však povinný skontrolovať si vyhoto venie torty, j. objednaný tvar, text, plnku. Prevzatie výrobku znamená, že s vyhotovením súhlasíte. Ak by sa však jednalo o ta- ké vyhotovenie torty, že nie je možné identifikovať plnku pri pre- vzatí, reklamácia je možná do 24 hodín od prevzatia a za pod- mienky, že prinesiete minimálne 80% produktu, nie fotografiu. Zároveň je dôležité, aby torta bola správne skladovaná a to pri teplote do 8 C.
 • Cukráreň zodpovedá za výrobok do doby prevzatia objednávateľom. Po prevzatí nezodpovedáme za poškodenie tort napr. zlou manipuláciou pri prevoze, skladovaním v nevhodnom prostredí.
 • Záruka:
  • šľahačkové, krémové, tvarohové, ovocné, orechové zákusky 24 hodín
  • čokoládové, nugátové, punčové 48 hodín
  • mrkvové, mandľové, muffin, brownies 72 hodín
 • výrobky môžu obsahovať potravinárske farbivá E102, E104, E133, E122, ” farba červená purpurová E124, E110: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.”
 • Doplnky, j. nerezové podnosy, stojany na torty a zrkadlá pod tortu sú zálohované, povinnosť odberateľa vrátiť do 3 pracovných dní. Po uvedenom termíne budeme účtovať čiastku 2,00 Eur/1 deň. Pri poškodení podnosu záloha prepadá v prospech cukrárne. Svadobné doplnky na torty a jednorázové podnosy pod torty sú účtované podľa aktuálneho cenníka.
 • Zákazník svadobná agentúra poverená objednávkou svojim podpisom objednávkového formulára potvrdzuje, že si preštudovali všeobecné podmienky a súhlasia s nimi.
 • Cukráreň Laurent si vyhradzuje právo na zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak sa jedná o druh zákusku, ktorý
 • obsahuje sezónne ovocie
 • Torty pripravené podľa vášho želania môžu obsahovať nejedlé dekorácie, špáradlá, špajdle a floristické drôty.
 • V ponuke máme aj zákusky, ktoré neobsahujú múku, ale nie sme cukráreň prispôsobená na pečenie pre bezlepkovú diétu ani pre diabetikov
 • Pri zabalení svadobných a firemných zákuskov si účtujeme poplatok 1,50 Eur/krabica v rozmere 590 x 380 mm
 • Telefonické objednávky. informácie ohľadom objednávky berieme v čase otváracích hodín, t.j. od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Dnes máme otvorené, 18. júla 2024

Kontakt